Stichting Toekomst werkt aan nieuwe projecten in Belarus

'Stichting Toekomst, Jeugdopbouw in Belarus' ziet goede mogelijkheden om enkele nieuwe projecten op te zetten in het zuiden van Belarus (Wit-Rusland). Dat is de uitkomst van een recent, samen met St TGH gebracht, werkbezoek aan Stolin en omgeving, in de regio Brest. Dit arme en vergeten gebied, centraal op de grens van Belarus met Oekraïne, kampt na ruim twintig jaar nog steeds met de gevolgen van de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl.

Nadat de beide stichtingen in november 2009 een groot transport hadden verstuurd met diverse hulpgoederen deels voor gehandicapten en deels voor scholen in dit arme gebied, hebben beide stichtingen begin mei een bezoek aan hun werkgebied gebracht.
Klaas de Jong, secretaris van Stichting Toekomst: "Het was fantastisch om te zien dat alle materialen op de plek van bestemming goed gebruikt kunnen worden. Het transport is goed verlopen, en de verdeling heeft inmiddels plaats gevonden. Bijna alle hulpgoederen hebben gelukkig de zware reis en het uitladen overleefd".


Een trotse schooldirectrice en conciërge bij een 'nieuw' schoolbord.

Stichting Toekomst had via diverse scholen uit Hattem, Zwolle en omgeving veel schoolborden en schoolmeubilair ontvangen. Alle goederen hebben inmiddels in de Wit-Russische scholen hun plek gevonden: "ook computers, sportmaterialen, microscopen en dergelijke waren zeer welkom in de scholen van Terebeshov, Semigostichi en Maleschewo ", aldus Klaas de Jong.

Nieuwe projecten.
Met betrokkenen, waaronder de lokale overheid, is doorgesproken over enkele nieuw op te zetten projecten. Zo heeft Stichting Toekomst plannen om te komen tot een wederzijds uitwisselingsproject tussen Nederlandse en Wit-Russische leerlingen van het voortgezet onderwijs. Hier kunnen leerlingen over en weer kennis maken met elkaars achtergrond. Aan bod komen in dit project de overeenkomsten en de verschillen in onder meer geschiedenis, religie, samenleving, cultuur en muziek.
Een regionaal stimuleringsproject voor het praktijkonderwijs voor de bouw is een ander nieuw initiatief van Stichting Toekomst. Aan de verdere invulling hiervan wordt gewerkt. De gedachte is te komen tot een praktijkplaats in één van de beroepsscholen in de regio, waar leerlingen worden voorbereid op een baan in de bouw. Hier kunnen ze praktijkervaring opdoen met goed gereedschap en professionele machines voor bijvoorbeeld het maken van kozijnen of meubilair. Ook volwassenen kunnen zich in deze praktijkleerplaats laten nascholen. Op termijn ontstaan er wellicht (wettelijke) mogelijkheden dat scholen in Belarus de gemaakte producten kunnen verkopen, waarna de opbrengst in nieuwe gereedschappen en materialen kan worden geïnvesteerd.
De ideeën voor dit vernieuwende concept zijn goed ontvangen en de stichting heeft van de lokale overheid groen licht gekregen om zo’n project met de Wit-Russische partners verder uit te werken. Een bezoek aan de Nederlandse ambassade in Warschau, die de supervisie heeft over 'Nederlandse' projecten in Belarus, liet zien dat zij in principe niet afkerig staat ten opzichte van deze nieuwe projecten. Een extra stimulans om de projecten verder uit te werken!
Voor wie wil helpen om het werk van Stichting Toekomst mogelijk te maken: uw donatie is zeer welkom!'Djetie nashe boedoeshee' (kinderen onze toekomst) zegt een billboard in Belarus.