Werkbezoek 2 t/m 10 april 2004

Ivan Kanjevskij, in de regio Stohlin werkzaam als coördinator van jeugdwerk, is door Stichting Toekomst voor een intensief werk- en studiebezoek aan Nederland uitgenodigd. Hij houdt zich in zijn functie bezig met o.a. onderwijs, vrije tijdsbesteding, sport en welzijn van jongeren. Samen met twee andere Wit-Russen, die hier waren op uitnodiging van de Stichting Tsjernobyl Gehandicapten Hattem, bezocht hij in april 2004 ons land. Het ging bij dit bezoek om een kennismaking met diverse voorzieningen op het gebied van zorg en onderwijs in Nederland. Het gezelschap bezocht een aantal verschillende zorginstellingen (Isala Klinieken te Zwolle en ‘De Hartenberg' te Ede) en scholen (basisschool ‘De Zaaier' te Hattem en het ‘Greijdanus College' te Zwolle).

Een gesprek met de burgemeester van Hattem leidt tot de conclusie dat wij de situatie t.a.v. de Tsjernobyl-besmetting, met alle daaraan verbonden problemen in Belarus, in zowel zorg en onderwijs, niet kunnen oplossen. Wat wij als gemeenschap wèl kunnen doen is aandacht geven aan dit ‘vergeten volk' en aan deze ‘vergeten mensen'. Aandacht en waar mogelijk materiële ondersteuning.

Bezoeken aan de basisschool ‘De Zaaier' te Hattem en het ‘Greijdanus College' te Zwolle waren echte eye-openers. Zo was er veel waardering voor het "samenwerkend leren'', een methode om vaardigheden en leerstof in groepsverband onder de knie te krijgen. Ook de invloed van ouders in een schoolvereniging is een punt dat door de gasten als zeer positief werd ervaren.

Bezoeken aan de kinderafdeling van de Isala Klinieken te Zwolle en aan 'De Hartenberg' (gehandicaptenzorg) te Ede waren erg leerzaam. Zo viel het de Wit-Russen op dat enerzijds moderne techniek en anderzijds menselijke aandacht en respect voor de zieke of gehandicapte medemens heel goed samen kunnen gaan. Het doel van het bezoek, informatie op doen in Nederland om die waar mogelijk te gaan gebruiken in Belarus, heeft ruimschoots aan zijn verwachtingen voldaan.

We hopen en verwachten dat de vele ervaringen en de enorme schat aan informatie die men heeft opgedaan, een extra stimulans zal betekenen voor het werken in eigen land.

>> Meer foto's

>> terug naar begin

>> terug naar projecten