Biedt komend werkbezoek Belarus nieuwe 'Toekomst'-kansen?

'Stichting Toekomst, jeugdopbouw in Belarus' zal van 30 april t/m 8 mei a.s. een werkbezoek brengen aan Belarus. Bestaande projecten in de verschillende scholen zullen dan worden bezocht, maar ook zal overleg worden gevoerd over de vraag of het mogelijk is om een nieuw en up-to-date 'Praktijklokaal Bouw' op te zetten in de kleine dorpsschool van het afgelegen Semigostichi.

Stichting Toekomst heeft signalen ontvangen dat er in deze afgelegen regio behoefte is aan goede scholing op praktijkgebied voor jong en oud. Inzet van een goed ingericht bouwlokaal kan bijdragen aan goed geschoolde jonge vakkrachten, die over enkele jaren klaar zijn om hun plek in de samenleving in te nemen en die zo bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van deze arme regio.
Nadrukkelijk zal gekeken worden naar de mogelijkheden dit praktijklokaal ook aan te wenden voor (nascholing van) oudere werknemers, die nu al werkzaam zijn in de bouw. Ook onderzoekt Stichting Toekomst de mogelijkheid of zo'n praktijklokaal (deels) selfsupporting zal kunnen werken. Te denken valt dan aan beperkte inkomsten uit gebruik door ouderen in de avonduren van gereedschap en materialen van de school en aan verkoopopbrengsten uit door de leerlingen gemaakte werkstukken (kozijnen, meubilair). Tijdens het komende werkbezoek zal onderzoek gedaan worden naar de haalbaarheid van dit project. Kan Stichting Toekomst, dankzij de donaties die zij regelmatig van particulieren en bedrijven ontvangt, hier nieuwe kansen helpen scheppen voor dit afgelegen en arme gebied aan de OekraÔense grens?

Stichting Toekomst is voor nieuwe initiatieven en voor lopende projecten steeds op zoek naar betrokkenheid en financiŽle bijdragen van particulieren, instellingen en ondernemingen. Onderwijs is de motor van een economie. Help Stichting Toekomst jongeren in Belarus helpen. Geef ik ze die kans? Doet u mee?


Kinderen en ouders voor hun school in Semigostichi.