'Tsjernobyl 25 jaar later' - expositie geopend

In aanwezigheid van een liquidator en kinderen uit Wit-Rusland, burgemeester Meijer van Zwolle en voorzitter van het College van Bestuur Albert Cornelissen van Chr. Hogeschool Windesheim vond maandagmorgen de opening plaats van de 'Tsjernobyl 25 jaar later'-expositie in Zwolle. Hogeschool Windesheim heeft in het X-gebouw een grote expositieruimte ingericht, waar bezoekers nadrukkelijk bepaald worden bij de omvang van de Tsjernobylramp, die op 26 april 1986 plaatsvond in de toenmalige Sovjet-Unie.

Als eerste spreker citeerde dr. Isolde Baumgärtner, Tsjernobyl-deskundige en coördinator van het Duitse IBB dat de expositie vorm heeft gegeven, Kofi Annan die in 2002 aangaf dat 'Tsjernobyl' voor altijd de betekenis zal hebben die het heeft. We kunnen en mogen Tsjernobyl niet vergeten.


Burgemeester Meijer van Zwolle riep in zijn openingswoord de beelden in herinnering die hem zijn bijgebleven 'van ontredderde gezinnen die in het getroffen gebied woonden. Zij moesten geëvacueerd worden uit het besmette gebied met hun vaak schamele bezittingen.
Door de tentoonstelling die nu in Windesheim geopend wordt en die verhaalt van mensen, plaatsen en solidariteit komt Tsjernobyl heel dichtbij. En ook door de kinderen uit Wit Rusland die hier zijn. Zelf hebben zij de ramp niet meegemaakt, maar toch zijn ze erdoor getroffen.'


Ook Albert Cornelissen stond in zijn toespraak stil bij de enorme impact die de ramp op de meest betrokkenen heeft gehad: 'Wij kennen de directe en indirecte gevolgen vanuit de kranten, de beelden op het journaal, maar deze vervagen in de tijd. De directe impact is groot en door Julia Patiëvskaja ontroerend verwoord in een gebed'.
Met - volgens goed Russisch gebruik - het aanbieden van een brood met zout aan de sprekers, werd de expositie officieel geopend.
Bij de eerste aanwezigen die de expositie bezochten maakten de vele beelden en foto’s de nodige reacties los. Ook kinderen van een basisschool bezochten de eerste dag de expositie.
De expositie - een gezamenlijk project van Stichting Rusland Kinderhulp (SRK), Stichting Landelijk Platform Hulp aan Tsjernobylkinderen (LPHTK), het Nederlands Bijbelgenootschap en Windesheim VU Connected - is geopend van 18 april t/m 21 april in Gebouw X, Campus 2-6, Zwolle. Openingstijden: 10.30 uur tot 21.00 uur.

       
Gebed van Julia Patiëvskaja

Heer hoor mijn gebed.
Van de pijn in mijn hart moet ik huilen.
Ik ben bang, dat ik moe ben van dit leven.
Geef me vleugels,ik vlieg ergens heen,
waar geen sprake is van lijden,
waar ademhalen altijd makkelijk is,
waar geen tranen van verdriet zijn.
Daar, waar het helder is en licht.
Ik weet dat er voor alles een tijd is,
maar geef me vleugels,al was het maar een uur
ik zou dan waardig mijn last kunnen dragen.
tevig in het geloof - Kunt U ons horen
Soms wil je, net als in sprookjes,
gehoorzaamheid in handen hebben,
alle heldere kleuren willen zien.
Gewoon - genieten, zonder verlangen.

(Julia is op 13 jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de ramp in Tsjernobyl).