Windesheim-student naar Belarus.

Monir Masoud, 4e jaars student van de Chr. Hogeschool Windesheim te Zwolle is voor enkele maanden vertrokken naar Belarus. De afstudeerder van de opleiding Communicatie van Windesheim voert zijn afstudeeropdracht uitin opdracht van Stichting Toekomst. In de periode van 14 februari 2006 t/m 7 juli 2006 in het kader van de opleiding Communicatie.Stichting Toekomst is gedreven in haar doelstelling, maar wil ook graag weten of we die niet moeten bijsturen.

De doelstelling van de afstudeeropdracht is het komen tot een verbetering in de communicatie met de Wit-Russische partners. Daarom zal Monir o.a. proberen het Wit-Russische onderwijs in het algemeen helder in kaart te brengen en het onderwijs in de regio Stolin in het bijzonder.
Het uiteindelijke resultaat zal moeten aangeven waar en hoe de hulpverlening door Stichting Toekomst verbeterd kan worden, dankzij een effectievere communicatie met betrokkenen in Belarus

Monir is al op 14 februari 2006 begonnen met zijn afstudeerperiode. In eerste instantie heeft hij zich ingewerkt in Stichting Toekomst en al voorwerk gedaan ten behoeve van zijn verblijf in Belarus.
Op 27 maart 2006 is hij met de bus vertrokken en is twee dagen later op 29 maart in Stolin aangekomen. Daarna is Monir, na eerst een dag te zijn bijgekomen van de reis, met een eerste oriŽnterings- en kennismakingsronde begonnen.
Via de website van Stichting Toekomst kan iedereen de komende tijd Monirís belevenissen in Belarus volgen. Monir werkt tot 22 juni aan zijn afstudeeropdracht in Belarus.
Daarna zal hij terug in Nederland zijn definitieve advies afronden.