Organisatie

Doel van Stichting Toekomst, Jeugdopbouw in Belarus >> De stichting wil vanuit een christelijke gedrevenheid ondersteuning bieden aan het jeugdopbouwwerk in Belarus. We richten ons daarbij vooral op het gebied van scholing en vorming, met als doelstelling een kader te scheppen voor de Wit-Russische jeugd ter ontplooiing van mogelijkheden op maatschappelijk, sociaal en economisch terrein.
(bron: notariële oprichtingsakte dd. 04-12-2002)

Postadres:
Stichting Toekomst, Jeugdopbouw in Belarus
Vechtstraat 29
8051 JM HATTEM

tel. 038 444 64 92
fax 038 443 22 09

Bankrekening Postbank:
9475028

Internetadres:
www.stichtingtoekomst.nl

Emailadres:
info@stichtingtoekomst.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:
05071726

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
voorzitter >> Bert Nitrauw
secretaris >> Klaas de Jong
penningmeester >> Bert Sleijster