Project ‘computerlokaal’ School Nr 2
te Stolin succesvol afgerond.

Het was groot feest in School Nummer 2 in Stolin! Met de opening van het nieuwe computerlokaal werd een project afgerond, waar lang en intensief aan gewerkt is, zowel in Nederland als in Wit-Rusland.
Van 17 tot en met 20 oktober werd, in aanwezigheid van Stichting Toekomst, door een lokale elektricien en verschillende leveranciers van bv. meubilair, jaloezieën en computerapparatuur nog de laatste hand gelegd aan dit project.
De officiële opening heeft op donderdagmiddag 20 oktober 2005 plaatsgevonden.

Het computerlokaal zal worden ingezet voor de diverse vakken in het onderwijs van deze school. Maar ook leerlingen van andere scholen, en volwassenen die meer van de computer willen weten, krijgen nu de mogelijkheid om naschools computeronderwijs te volgen in ‘computerclub ‘Toekomst’, zoals de school dit lokaal heeft genoemd.

Namens de gemeente Stolin liet de loco-burgemeester zich bij de opening van het computerlokaal in zeer enthousiaste bewoordingen uit over de voortreffelijke samenwerking tussen Stichting Toekomst, de directie van de school en de plaatselijke contactpersoon van Stichting Toekomst, Ivan Kanevskij. Ook gaf hij aan erg onder de indruk te zijn van het resultaat en sprak daarom zijn diepe dankbaarheid uit aan alle betrokkenen.
De schrijvende pers, ook bij de opening aanwezig, deed in de regionale krant verslag hiervan en schreef over het werk van de twee Hattemer stichtingen (ook Stichting Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem doet al jaren veel goeds in deze regio en was gedurende deze week hier aan het werk).
Namens de school gaf directrice Nina Koelsha uiting aan haar dank, door ook haar collega’s en de Nederlanders voor hun inzet en hulp te bedanken.
School NR 2 in Stolin heeft in het lesprogramma een eigen accent gelegd (iets wat in Wit-Rusland vrij gebruikelijk is) door leerlingen, naast de reguliere vakken, vooral te scholen op het gebied van muziek en dans. Opvallend is dan ook dat ongeveer een kwart van de docenten werkzaam bij deze school, een bevoegdheid heeft voor muziek en/of dans.

Onderdeel van de openingsceremonie was een geweldig optreden door docenten en leerlingen van de school: een bonte mix van traditionele Wit-Russische en moderne muziek, gecombineerd met dans.

Met de directie van School Nr 2 is in het kader van het toezicht op het project afgesproken dat ze regelmatig verslag zal doen over de resultaten en de voortgang van het project.

De financiering van het project is mede mogelijk geworden door giften van particulieren en basisschool ‘Frits Bode’ uit Urk. Daarnaast is samengewerkt met Cordaid (Memisa – Mensen in Nood – Vastenaktie), een charitatieve stichting uit het midden van het land en het NCDO, het Programma Maatschappelijke Transformatie Midden- en Oost-Europa (Matra) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Er zijn tijdens het werkbezoek ook gesprekken met andere scholen gevoerd over het opzetten van eventuele nieuwe onderwijsprojecten. Daarbij is ook nadrukkelijk gesproken over de eigen verantwoordelijkheid van de directie en de lokale- en centrale overheid voor het primaire onderwijsproces in de scholen.

Hier zijn nog enkele foto's van de opening van het computer lokaal:

Dit project hebben we kunnen realiseren door samen te werken met:

terug naar project: materiële ondersteuning
terug naar projecten