Project: Correspondentie

Tijdens het werkbezoek aan de scholen in Stolin in april 2003, is nadrukkelijk gesproken over het belang om leerlingen en studenten vreemde talen te laten leren. Beheersing van het Engels en het Duits geeft de mogelijkheid om in contact te komen met anderen buiten de grenzen van Belarus. Ook kan de jeugd zo kennis opdoen van onder andere de geschiedenis, cultuur en economie van het Westen. Dit kan uitstekend bijdragen aan verbreding van het eigen blikveld en biedt studenten de mogelijkheid om nieuwe ideeën op te doen ten behoeve van de eigen ontwikkeling.

De door Stichting Toekomst geopperde suggestie om leerlingen en studenten uit Belarus en Nederland met elkaar te laten corresponderen werd door de scholen goed ontvangen. Van één school uit Stohlin ontvingen we twee dage later al een enveloppe met namen en adressen van leerlingen en studenten die graag willen corresponderen met Nederlandse leeftijdgenoten. Andere Wit-Russische scholen in Stohlin zullen naar verwachting binnenkort bij dit project aanhaken

Een drietal scholen in Nederland heeft medewerking aan dit project toegezegd. Het betreft basisschool ‘De Zaaier' in Hattem en twee scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs (het ‘Greijdanus College' te Zwolle en ‘Guido de Brès' te Amersfoort). Op deze scholen wordt dit project onder de aandacht van de leerlingen gebracht, met het doel de correspondentie in gang te zetten. Stichting Toekomst houdt samen met de scholen een vinger aan de pols: de correspondentie moet met een zekere regelmaat plaatsvinden. Vooraf zijn de deelnemende leerlingen hierop door ons duidelijk gewezen.
Bijkomend voordeel: niet alleen de leerlingen in Stolin kunnen op deze manier in contact komen met een andere cultuur, maar ook voor Nederlandse leerlingen kan de correspondentie op allerlei gebied een eye-opener zijn.

Plan van Stichting Toekomst met het Correspondentieproject:

terug naar projecten