Project: Materiële Ondersteuning

In het najaar van 2002 heeft een 1e transport plaatsgevonden. Natuur- en scheikundemateriaal is terechtgekomen in een school in Stohlin. We hebben kunnen zien dat dit materiaal ook wordt gebruikt en ingezet in de lessen.

Recent is opnieuw een transport naar Wit-Rusland vertrokken met o.a. een tiental computers, papier, natuurkundemateriaal en sportshirts.

Uit gesprekken met diverse schoolleidingen in Stohlin is duidelijk naar voren gekomen dat de aanschaf en het onderhoud van computers en ook het internetgebruik voor scholen een erg dure aangelegenheid is. Ook technisch is het land hiervoor helaas nog onvoldoende toegerust: de Wit-Russische infrastructuur, met name de telefoonlijnen geven nogal eens problemen.

Plan van Stichting Toekomst met het Project Materiële Ondersteuning:

terug naar projecten