Projecten

Actuele projecten van Stichting Toekomst:>>

Voor alle onderstaande projecten geldt dat Stichting Toekomst:
>> voeling houdt met de mensen ter plaatse
>> een project regelmatig evalueert en zo nodig bijstelt
>> de hulp steeds richt op de hulpvraag

Momenteel werkt Stichting Toekomst aan de volgende projecten:
>> Project Materiële Ondersteuning
>> Correspondentieproject
>> Project Kennisuitwisseling
>> Project Studiebeurs

Tenslotte:

Stichting Toekomst kiest bewust voor kleinschalige en daardoor effectieve hulp.
Wij weten:
>> met wie we werken
>> voor wie we werken en
>> waar de hulp die we bieden terechtkomt!

Kaart van Europa en een kaart van Belarus (klik op kaart voor groter exemplaar):