Projectaanvraag succesvol
Implementatie van een computerlokaal kan doorgaan

De financiering van het project “Implementatie van een computerlokaal voor School Nummer 2 te Stohlin” is in grote lijnen rond.

In samenwerking met Cordaid (Memisa – Mensen in Nood – Vastenaktie), een charitatieve stichting uit het midden van het land en het NCDO, het Programma Maatschappelijke Transformatie Midden- en Oost-Europa (Matra) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de financiële basis gelegd voor de daadwerkelijke uitvoering van het project.

De realisatie ervan zal plaatsvinden in het najaar van 2005. Tijdens het komende werkbezoek aan Belarus van 14 t/m 22 oktober a.s., zal de afronding van de implementatie moeten gebeuren.

Stichting Toekomst vindt het fantastisch dat binnen enkele maanden de nodige geldmiddelen al zo goed als geheel zijn ontvangen of toegezegd.

Zowel de directie en docenten van School Nummer 2 in Stohlin, als ook Stichting Toekomst zelf, zijn van mening dat investeren in het onderwijs in dit nog steeds met straling besmette gebied van Tsjernobyl, direct bijdraagt aan een beter toekomstperspectief voor de bevolking in dit ‘vergeten' deel van Europa.

In samenwerking met:

terug naar project: materiële ondersteuning
terug naar projecten