Implementatie van een computerlokaal

Stichting Toekomst is momenteel druk bezig om een project “Implementatie van een computerlokaal voor School Nummer 2 te Stohlin” uit te zetten bij mogelijke financiers.

Naar aanleiding van het werkbezoek in oktober 2004 heeft School Nummer 2 te Stohlin een projectaanvraag ingediend. Het project heeft als inzet een compleet ingericht computerlokaal voor deze school te realiseren, met behulp van Stichting Toekomst.

De doelstelling van het project is tweeledig: in de eerste plaats wil het zo bijdragen aan beter onderwijs aan deze school, maar tegelijk is een tweede doelstelling om zo ook een mogelijkheid te bieden voor naschools computeronderwijs aan leerlingen van andere scholen en voor andere inwoners (ook volwassenen) in Stohlin. Het geheel moet zo bijdragen aan de ontwikkeling van de maatschappij in Stohlin en omgeving.

Op dit moment werkt Stichting Toekomst heel hard om de nodige geldmiddelen voor dit project aan te trekken, zodat dit project volgens planning in oktober 2005 gerealiseerd kan worden.

Verschillende donateurs en instellingen, waaronder Cordaid (Memisa – Mensen in Nood – Vastenaktie) en een charitatieve stichting uit het midden van het land, hebben inmiddels een bijdrage voor dit project toegezegd. De totale kosten van dit project zijn begroot op € 21.000.

terug naar project: materiële ondersteuning
terug naar projecten