Uitwisseling studenten

Projectweek is afgerond.
Projectweek met Guido de Brès - Amersfoort was een groot succes!

Het bezoek van School Nummer 2 uit Stolin aan Nederland is boven verwachting goed verlopen. Leerlingen van deze school en van ‘Guido de Brès’ uit Amersfoort hebben in enkele dagen veel werk verzet. Ook maakten ze samen heel veel plezier! De komende weken kijken we in een aantal verslagen terug. Houd www.stichtingtoekomst.nl dus in de gaten!

Project week a big success! The visit of School Number 2 from Stolin to the Netherlands went well. Above expectation. Students of this school and of `Guido the Brès from Amersfoort have worked hard during some days. They also had together a lot of pleasure! The coming weeks we will look back upon this project week in a few reports. Watch www.stichtingtoekomst.nl therefore!

Неделя с Проектом большой успех!
Посещение Школы, Номер 2 от Stolin до Нидерландов пошло хорошее. лучше чем ожидания! Студенты этой школы и ’Гидо де Брэ’ от Амерсфорд упорно трудились в течение нескольких дней. Они также имели вместе большое удовольствие! Прибывающие недели мы вспомним на этой проектная неделя в нескольких сообщениях. Наблюдайте www.stichtingtoekomst.nl поэтому!