SUCCESVOL WERKBEZOEK STICHTING TOEKOMST AAN BELARUS

Op 26 april 2011 was het precies 25 jaar geleden dat de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl heeft plaatsgevonden. Stichting Toekomst werkt al jaren in het getroffen gebied (samen met St Tsjernobyl-Gehandicapten Hattem, St TGH). Beide stichtingen zijn van 29 april tot en met 7 mei jl. op werkbezoek geweest in de regio Stolin, in het zuiden van Belarus. Ter plaatse is een druk programma afgewerkt.

Zo bezocht Stichting Toekomst, Jeugdopbouw in Belarus een aantal scholen. De stichting heeft kunnen constateren "dat eerder verleende hulp in goede staat is en – wat belangrijker is – ook goed wordt gebruikt", aldus secretaris van de stichting Klaas de Jong. "Een enkele jaren gerealiseerd computerlokaal is bijna alle lesuren in gebruik, zelfs na schooltijd nog, voor jeugd en volwassenen uit de buurt van de school. Precies zoals we ook hadden afgesproken". Voorafgaand aan het werkbezoek hebben beide stichtingen een groot transport laten vertrekken naar hun werkgebied in het zuiden van Belarus. Het transport bevatte diverse goederen voor de beide stichtingen, zoals kleding, schoenen, bedden, rollators, tilliften, microscopen, computers, schoolborden, bordkrijt en schoolmeubilair.
Tijdens het werkbezoek kon tevreden worden geconstateerd dat al het materiaal op de plek van bestemming is aangekomen. De plaatselijke contactpersoon van St. Toekomst zal verder toezien op een goede verdeling van het materiaal over de scholen waarvoor het bestemd is.

Nieuwe plannen
De stichtingen hebben grote plannen voor de komende tijd. Zo heeft Stichting Toekomst twee jaar geleden een succesvolle uitwisseling georganiseerd, waarbij scholieren uit Wit-Rusland een bezoek brachten aan een Nederlandse school.
Klaas de Jong: " De Nederlandse en Wit-Russische jongeren maakten kennis met elkaars cultuur, geschiedenis, muziek en a llerlei zaken uit het dagelijks leven. Nog steeds wordt daar veel over gesproken op de Wit-Russische school. De uitwisseling heeft onuitwisbare indrukken achter gelaten, bij zowel de betrokken kinderen als de docenten. Stichting Toekomst werkt nu aan een nieuw project en wil komen tot een hernieuwde uitwisseling in 2012, waarbij scholieren uit Nederland een tegenbezoek zullen gaan brengen aan Wit-Rusland, om een week samen op te trekken met Wit-Russische scholieren".
Deze uitwisseling met School Nummer 2 te Stolin staat gepland voor mei 2012. Stichting Toekomst wil dit deels financieren uit haar eigen beperkte middelen, maar is genoodzaakt daarnaast ook elders fondsen te werven, o.a. bij donateurs en begunstigers en instanties als Youth in the World.

Bezinning
Stichting Toekomst wil zich – samen met St TGH bezinnen over de manier van materiële ondersteuning. De afgelopen jaren werd er jaarlijks een groot transport geregeld. De overheid van Belarus stelt inmiddels steeds hogere eisen aan tweedehands materialen, zoals bijvoorbeeld de computers. De stichting wil zich beraden of deze hulp middels transporten wellicht ook anders kan worden vorm gegeven, bijvoorbeeld door (een deel van) de noodzakelijke gevraagde investeringen en hulpvragen in Belarus zelf in te kopen. Ook zal worden nagedacht over mogelijkheden om kennisoverdracht meer uit te bouwen.