Uitwisseling studenten

School Nr 2 uit Stolin komt naar Nederland
Uitwisseling met Guido de Brès - Amersfoort

Er is geruime tijd gewerkt aan de voorbereiding, maar nu komt het er dan toch van!
Afgelopen najaar won Stichting Toekomst de MATRA KPA-prijs van het NCDO. Met de prijs voor een gerealiseerd Computerlokaal-project kreeg Stichting Toekomst ook de mogelijkheid om een uitwisseling te organiseren. Zo komt nu in het verlengde van die prijsuitreiking een groep leerlingen van School Nr 2 te Stolin voor een week naar Nederland.

Van 5 tot en met 12 mei a.s. zal een groep van 30 leerlingen en een tiental begeleidende docenten een werkbezoek brengen aan scholengemeenschap Guido de Brès te Amersfoort. Tijdens deze projectweek zal gezamenlijk gewerkt worden aan ‘our roots / our culture’. Dit project wil de Wit-Russische en Nederlandse leerlingen een grondige kennismaking bieden met elkaars rijke ‘wortels’ en cultuur. Een werkgroep - bestaande uit enthousiaste docenten, leerlingen en ouders van scholengemeenschap Guido de Brès - werkt aan een boeiend en uitdagend programma voor deze projectweek. Als afsluiting van de week zal een gezamenlijke presentatie voor een breed publiek worden gehouden. De leerlingen en hun begeleidende docenten worden ondergebracht bij gastgezinnen in Amersfoort en omgeving.
School Nummer 2 in Stolin heeft in het lesprogramma een eigen accent gelegd (iets wat in Wit-Rusland trouwens vrij gebruikelijk is) door leerlingen, naast de reguliere vakken, vooral te scholen op het gebied van muziek en dans. Opvallend is dan ook dat ongeveer een kwart van de docenten werkzaam bij deze school, een bevoegdheid heeft voor creatieve en culturele vakken (zoals muziek en dans). Leerlingen en docenten beheersen de Belarussische traditionele muziek en dans tot in de perfectie. In het programma van de werkweek zal daarom - naast het werken aan het project en veel ontspanning - ook ruimte worden gemaakt voor een aantal optredens op verschillende locaties in Nederland. Dan kan genoten worden van traditionele muziek en dans uit Belarus van hoog niveau!