Krijgt project 'our roots / our culture' een vervolg?

Na het succesvol verlopen project 'our roots / our culture' in mei 2007 lijkt alles er nu op te wijzen dat er een vervolg op dit project gaat komen.
School Nummer 2 te Stolin heeft al enige tijd geleden een groep leerlingen en docenten uit Nederland uitgenodigd voor een tegenbezoek aan Belarus. Ze kunnen dan kennis maken met Belarus, het schoolleven daar en de rijke Wit-Russische cultuur. De school heeft plannen voor een leerzaam project in Stolin uitgewerkt, dat niet onderdoet voor het project 'our roots / our culture'.

Het programma van de te houden projectweek zal door School Nummer 2 te Stolin in samenwerking met leerlingen en docenten uit Nederland vorm gaan krijgen. Vast staat dat het nieuwe project wil bijdragen aan kennis van en respect voor elkaars normen en waarden. De samenleving hier en daar heeft behoefte aan positieve jongeren, die straks ieder hun eigen plaats innemen in de maatschappij, en zich daar ook in willen zetten voor de medemens

Stichting Toekomst vindt het van belang voor Nederlandse jongeren dat zij zich een beeld vormen van een andere culturen in Europa (bv. De Wit-Russische) en dat ze kennis maken met de vele aspecten van ontwikkelingssamenwerking.

Ontwikkelingssamenwerking heeft behoefte aan ‘frisse’ actieve jonge mensen die samen willen werken, in culturen die bezig zijn aan de opbouw van een nieuw middenkader in hun maatschappij. Opbouw in Belarus kan dan ook niet zonder de input van jongeren uit Nederland. Stichting Toekomst wil graag Nederlandse jongeren een eye-opener bieden, waarmee ze vorm en inhoud kunnen geven aan hun eigen plaats in de maatschappij van Europa.

NAAR BELARUS!.