Impressie werkbezoek aan Belarus oktober 2006 (1).

“We hebben kunnen constateren dat de in het verleden geleverde hulp en verstrekte goederen goed worden gebruikt. Steekproefsgewijs hebben we een aantal scholen bezocht en we zijn daarbij geen onregelmatigheden tegengekomen,” stelt Klaas de Jong tevreden vast.
Stichting Toekomst heeft gekozen om te helpen in een zeer kleine regio. Het grote voordeel hiervan is duidelijk: de Stichting kent de scholen en de directies van de scholen die ze helpen. Ook is alom bekend – vooral afstudeerder Monir Masoud heeft dit bij zijn verblijf in het voorjaar van 2006 steeds uitgedragen – dat Stichting Toekomst geen eendagsvlinder is; Stichting Toekomst helpt en blijft helpen. Er wordt gewerkt aan een blijvende relatie met de scholen en de jeugd van Belarus.

Het in het najaar van 2005 opgeleverde computerlokaal in School Nummer 2 te Stolin heeft een heel eigen plek gekregen binnen de samenleving van dit regionale centrum. Het lokaal wordt van de vroege morgen tot de late avond volop gebruikt.
Niet alleen de eigen leerlingen van de school volgen hier hun computerlessen. Ook leerlingen van verschillende andere scholen, jonge deelnemers aan het plaatselijke creativiteitscentrum en volwassenen uit de regio Stolin maken gebruik van het lokaal.
Het stemt ons dan ook heel tevreden dat het project ‘Computerlokaal School Nr 2 te Stolin’ zo duidelijk beantwoordt aan het gestelde doel, om breed ingezet te worden in de Stolin-gemeenschap.


Kinderen van School Nr2 Stolin voor het schoolgebouw - officieel laatste schooldag voor zomervakantie