Impressie werkbezoek aan Belarus oktober 2006 (3).

Tijdens het laatste werkbezoek in oktober 2006 is er uitgebreid overleg geweest met de verschillende schooldirecteuren van de scholen in Recitia, Terebeshov en Stolin. Naast onze eigen indrukken, verkregen tijdens bezoeken aan de scholen, werden we door de verschillende directeuren ook geďnformeerd over de situatie van ieders eigen school. Intensief overleg heeft plaatsgevonden over het opzetten van mogelijk nieuwe projectplannen voor de komende jaren. In de bespreking met iedere school werd door ons aangegeven, dat voor een project(beschrijving) vooral twee zaken van belang zijn:
1. een duidelijke doelstelling - wat willen we met het project bereiken? - en
2. een breed en meetbaar effect op de directe omgeving van de schoolgemeenschap.
Wat is de bijdrage die een project levert aan de samenleving in de regio Stolin?
Voldoet een projectaanvraag aan bovengenoemde twee punten, dan is het mogelijk hier ook andere (vermogens-)fondsen voor te interesseren. Hierdoor kan Stichting Toekomst meer projecten realiseren, dan ze in haar ééntje zou kunnen doen!


Kinderen in het leslokaal.

School Nummer 2 in Stolin heeft inmiddels een nieuw projectplan geschreven. Het betreft hier de inrichting van een sport- en fitnessruimte, met als doel de gezondheid van leerlingen en docenten verbeteren. Het bredere effect op de directe schoolomgeving bestaat hieruit dat ook het plaatselijke ziekenhuis dan de mogelijkheid heeft om de fitnessruimte te gebruiken voor revalidatie van patiënten. En het ligt in de bedoeling dat ook gehandicapten en volwassenen de mogelijkheid zullen krijgen om hier te werken aan hun gezondheid.

Stichting Toekomst helpt de jeugd in de regio Stolin; vaak gaat het dan om hulp via scholen en vaak ook op het gebied van onderwijs. Maar niet alleen kennis opdoen is belangrijk voor de toekomst van de jeugd. Ook het werken aan een gezond lichaam is hard nodig in het stralingsgebied van Tsjernobyl. Zo wil Stichting Toekomst – met uw en jouw hulp – een steentje bijdragen aan meer en betere mogelijkheden voor jongeren in dit land. Het gaat om hun toekomst.