Jeugd uit Solin zijn de winnaars!!

Computerproject School Nr 2 krijgt meeste stemmen in Gelderland!
Stichting Toekomst, jeugdopbouw Belarus is met haar project ‘Inrichting Computerlokaal’ School Nr 2 te Stolin winnaar van Gelderland geworden in de voorronde voor de Matra/KPA Award 2006.

Stichting Toekomst gaat hiermee door naar de landelijke finale op 6 november in Den Haag. Op deze dag ontvangen de drie projecten met de meeste stemmen de Matra/KPA Award, een prestigieuze oorkonde, uit handen van minister Bot van Buitenlandse Zaken.

Samenwerking met de nieuwe buren van Europa De Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO ) ondersteunt mensen en organisaties die zich inzetten voor verbetering van de positie van mensen in ontwikkelingslanden. De door de Verenigde Naties vastgestelde millenniumdoelen vormen hiervoor de leidraad.

Het computerproject.

Met het Matra/KPA-programma van NCDO worden kleinschalige projecten gefinancierd in onze nieuwe buurlanden om de samenwerking op het gebied van thema’s als mensenrechten, onderwijs, gezondheidszorg en milieu te bevorderen.

NCDO reikt ieder jaar de Matra/KPA Award uit aan het meest aansprekende project in een van de nieuwe buurlanden van de Europese Unie. Matra/KPA staat voor Maatschappelijk transformatie en Kleinschalige Plaatselijke Activiteiten in nieuwe buurstaten.